Bescherming persoonsgegevens

We zullen de informatie die tijdens het afsluiten en uitvoeren van deze polis is verstrekt zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebruiken. Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld door T-Mobile en haar dochtermaatschappijen, ACE European Group Limited, DynaSure B.V. en hun agenten, onderaannemers en leveranciers. Deze informatie wordt niet bekendgemaakt aan derden, behalve met uw toestemming, in overeenstemming met de wet en/of om te helpen bij het voorkomen en opsporen van fraude. Personen wier informatie aan ACE European Group Limited en/of T-Mobile is verstrekt hebben het recht om een kopie van die informatie te vragen en om eventuele onjuistheden te laten corrigeren.

Beoordeel deze vraag:
(Gemiddelde beoordeling: 4.2 sterren)