Hoe werkt de klachtenprocedure?

Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van de ACE Toestelverzekering kunt u voorleggen aan de directie van ACE. ACE is bereikbaar via dit formulier.

Wanneer het oordeel van ACE voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheid, of indien het oordeel van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening voor u niet bevredigend is, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

 

Vermeld in uw e-mail of brief altijd onderstaande gegevens:

 

- Polisnummer (begint met SPLNE)

- Naam Polishouder

- Adres

- Telefoonnummer van het verzekerde toestel

- Contact telefoonnummer

 

U ontvangt van ons een bevestiging zodra wij uw klacht hebben ontvangen. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een inhoudelijke reactie van ons.

 

Beoordeel deze vraag:
(Gemiddelde beoordeling: 1.67 sterren)