Mijn schade claim is 'in principe' toegekend. Wat gaat er nu gebeuren?

U ontvangt van ons per e-mail een Toestel Inspectie formulier dat u dient uit te printen en in te vullen. Indien u niet over een e-mailadres beschikt, zal dit formulier per post worden toegezonden. U kunt eventueel ook een e-mailadres opgeven van uw werk of bekende, alwaar het formulier kan worden uitgeprint.


Zodra u dit formulier hebt ingevuld, kunt u een afspraak maken met onze koerier om dit formulier en uw toestel op te halen op een dag en locatie wanneer het u het beste uitkomt. U ontvangt van ons een online link waarmee u zelf direct een afspraak kunt inplannen. Indien u dit op maandag t/m vrijdag nog vóór 15.00 uur doet, kunnen wij uw toestel nog dezelfde avond ophalen (m.u.v. waddeneilanden).

 

Uw toestel wordt door ons opgehaald op een door u opgegeven adres. Dit kan uw huisadres zijn, maar ook een ander adres, zoals kantooradres of adres van tijdelijk verblijf. Onze koerier controleert dan het IMEI nummer van het toestel en of u het Toestel Inspectie formulier volledig hebt ingevuld en ondertekend. Indien het IMEI nummer niet correct is en/of het Toestel Inspectie formulier niet volledig ingevuld is en ondertekend, kan onze koerier uw toestel niet in ontvangst nemen.

 

Uw toestel wordt, doorgaans de werkdag nadat uw toestel door ons is opgehaald, op basis van de door u verstrekte informatie geïnspecteerd. Indien de geconstateerde schade overeenkomt met het incident zal de claim worden toegekend. U ontvangt vervolgens de dag van inspectie een online link waarmee u zelf een afspraak kunt inplannen om uw vervangende toestel te laten afleveren. Beschikt u niet over een e-mailadres dan zullen wij u telefonisch hiervoor benaderen. Levering kan plaatsvinden binnen 24 uur nadat uw claim door ons is geaccepteerd, dan wel een ander moment indien dat u beter uitkomt.

 

Bij aflevering zal de koerier u vragen om het eigen risico te voldoen. De hoogte van het eigen risico kunt u vinden op uw polisblad. Bij voorkeur betalen met PIN, de koerier heeft hiervoor een pinterminal bij zich. Na een succesvolle betaling van het eigen risico zal de koerier het vervangende toestel aan u overhandigen. Uw beschadigde toestel wordt nadat uw claim is toegekend eigendom van de verzekeraar.

 

Indien uw claim niet gedekt is door de verzekeraar, ontvangt u uw beschadigde toestel per aangetekende post retour. U ontvangt daarbij een brief waarin uitgelegd wordt waarom de claim is afgewezen.

Beoordeel deze vraag:
(Gemiddelde beoordeling: 3.56 sterren)