Er zijn meerdere premies voor een bepaalde polis geïncasseerd. Hoe kan dit?

U heeft geconstateerd dat u in één maand tweemaal het premiebedrag heeft voldaan voor een bepaalde polis.

Ik heb deze polis onlangs afgesloten en dit is mijn eerste premiebetaling.


U betaalt altijd één maand premie vooruit. Indien uw polis is afgesloten na het moment van die betreffende maand (ca. de 20e van de maand) vindt de eerste incasso de hierop volgende maand plaats. U betaalt dan voor de komende en vorige maand. In de toekomst zult u eenmaal het premiebedrag betalen per maand.

 

Ik heb deze polis niet onlangs afgesloten en dit is niet mijn eerste premie betaling. 

Wanneer u een achterstallige betaling voldoet kan het voorkomen dat er vervolgens voor meerdere maanden geïncasseerd wordt, afhankelijk van hoe snel u de achterstallige betaling voldoet. Bijvoorbeeld u betaalt de achterstand over de periode januari/februari op het laatste moment, dan zal de volgende incasso voor de periode februari/maart in april zijn. Het is daarom voor u gunstig zo snel mogelijk te betalen naar aanleiding van een betalingsherinnering om te voorkomen dat u in één maand meerdere premies moet betalen.

 

Betreft het niet een nieuwe polis en was er ook geen sprake van een achterstallige betaling? 

Wij verzoeken u vriendelijk het probleem schriftelijk aan ons voor te leggen, zodat wij dit voor u kunnen uitzoeken, waarna wij contact met u zullen opnemen.


(e) [email protected]
(p) Postbus 22193 - 6360 AD Nuth


Vermeld in uw e-mail of brief altijd onderstaande gegevens:


- Polisnummer (begint met SPLNE)
- Naam polishouder
- Adres
- Telefoonnummer van het verzekerde toestel
- Contact telefoonnummer
- Rekeningnummer
- Bewijs van betalingen (indien van toepassing)

Wij streven ernaar om u binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw verzoek van een antwoord te voorzien.

Beoordeel deze vraag:
(Gemiddelde beoordeling: 2 sterren)