Kan mijn polis door ACE worden beëindigd?

Ja, ACE kan uw verzekering opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden. Dit als er sprake is van een grond die zodanig is dat het redelijkerwijs niet van ons gevergd kan worden de dekking voort te zetten, zoals bijvoorbeeld in het geval het apparaat volledig of gedeeltelijk is gebruikt gedurende of ter facilitering van een criminele activiteit, of bij buitenproportioneel claimgedrag.

Beoordeel deze vraag:
(Gemiddelde beoordeling: 2.23 sterren)